XPS Foam มีน้ำหนักเบาแต่มีความหนาแน่นสูง ส่วนมากจะถูกนำไปใช้เป็นฉนวนกันความร้อน เนื่องจากมี Thermal Conductivity (ค่า K) ที่ต่ำมากเพราะโฟม XPS มีโครงสร้างที่เป็น Closed Cell Structure ซึ่งเป็นโพรงอากาศ ทำให้ความร้อนไม่สามารถผ่านได้และทำให้ไม่มีการดูดซึมน้ำ มีเนื้อละเอียดและมีโครงสร้างแข็งแรง สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งการติดตั้งบนหลังคา

คุณสมบัติ

  • ใช้ในการปูเป็นฉนวนที่พื้น
  • ฉนวนที่ดาดฟ้าหลังคาแล้วเทคอนกรีตทับได้
  • ทนต่อแรงกดทับได้ดี
  • ประยุกต์ใช้ทั้งการติดตั้งบนหลังคาที่ผนังและพื้น
  • ส่วนผสมของสาร (Fire Retardant) เพื่อกันการลุกลามไฟ
ผลงานการติดตั้ง
PDF คุณสมบัติของโฟมฉนวนกันความร้อน

สามารถใช้ในการปูเป็นฉนวนที่พื้น หรือเป็นฉนวนที่ดาดฟ้าหลังคาแล้วเทคอนกรีตทับได้ ทนต่อแรงกดทับได้ดี สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งการติดตั้งบนหลังคา ที่ผนังและพื้นได้ ในตัวแผ่นยังมีส่วนผสมของสาร (Fire Retardant) เพื่อกันการลุกลามไฟ