สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

THE KING OF THE WORLD
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรค์คาลัย
ด้วยเกล้าด้วยกระหน่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
พนักงานและทีมงานทุกท่าน